Poceni telefonija za vas

Optimizacija telefonije v velikem podjetju

V našem podjetju smo uvedli IP telefonijo pred dvema lotoma. Smo eno večjih podjetij vzdrževalnih in gradbenih dejavnostih.

Vzrok za uvedbo IP telefonije v našem podjetju lahko pripišemo stroškovni optimizaciji, saj smo z uvedbo IP PBX centrale v našem podjetju nemudoma prihranili 25% kljub operativnemu lizingu za celoten projekt. Po pretečenem lizingu (3 leta) bomo prihranki okoli 75%.

Prav tako ni zanemarljiva pridobitev dodatnih VOIP funkcionalnosti, brez katerih si več ne predstavljamo naših poslovnih procesov: glasovna pošta, čakalna vrsta z najavo, tariferka, konferenčni sistem,...

V naše podjetju imamo podrobno razčlenjena stroškovna mesta in s pomočjo implementirane napredne tariferke dobimo natančne podatke o razdelitvi celotnih telefonskih stroškov po stroškovnih mestih.

Prav tako imamo v našem podjetju več oddaljenih enot, ki so prav tako preko varnih povezav povezane na našo centralni IP PBX, klici so tako brezplačni in interni.

Prav tako naše vodstvo redno komunicira z vodstvom oddaljenih enot preko konferenčnega sistema, ki omogoča, da tajnica preko grafičnega vmesnika organizira konferenco, pokliče vse udeležence in upravlja celoten potek konference.

Delovanje telefonije je v našem podjetju ključno, saj z našimi kupci in poslovnimi partnerji v veliki meri komuniciramo glasovno preko telefona. Odločili smo se za podvojeno strojno opremo ter redundantno internetno povezavo in v času od implementacije še nismo bili brez daljše nenapovedane prekinitve telefonskega servisa.

IT manager.

 

Kalkulator prihrankov

Želite tudi vi prihraniti in doseči optimizacijo poslovnih procesov? Uporabite naš kalkulator prihrankov.